Clarificări ale societății civile cu privire la reglementarea și aplicarea corectă a voluntariatului, stagiilor de practică și internshipului

18 iunie 2013 07:460 comments

voluntariVoluntariatul, stagiul de practică și internshipul sunt activități diferite, care trebuie reglementate și aplicate diferit, conform tuturor actorilor implicați. Pe această cale dorim să atragem atenția autorităților publice și tuturor parlamentarilor implicați în dezbaterile publice și a propunerilor de modificări legislative aduse în ultima perioadă celor 3 practici, să analizeze atent și să diferențieze corect aplicarea celor 3 concepte. Recomandăm de asemenea dialogul constant cu societatea civilă, tinerii și angajatorii, precum și analiza contextului european și a exemplelor de buna practică din alte state membre UE pentru ca fiecare din cele 3 concepte sa fie definită si aplicată corect.
Pentru a clarifica aceste aspecte, aducem următoarele completări și diferențieri:
Potrivit Legii 195/2001 republicată, voluntariatul este o activitate desfasurată exclusiv de organizații de drept public sau privat fără scop patrimonial și fără scop lucrativ. Voluntariatul se referă la activități exclusiv de interes public și comunitar cum sunt asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, educație, sănătate, sport, protecția mediului etc. Activitatea de voluntariat nu este remunerată, se desfășoară din proprie inițiativă de orice persoana fizica, și este reglemementă printr-un contract cadru de voluntariat. Conform legii, este interzisă încheierea contractului de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.
Practica (stagiul de practică) este o condiţie obligatorie pentru studenți pentru încheierea studiilor superioare. Potrivit Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților și Ordinul 3955/2008 privind cadrul general de organizare a stagiilor de practică, aceasta presupune desfășurarea de activități practice pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilităților în concordanță cu specializarea sa. Practica se desfășoară în baza unui contract cadru între organizator (instituția de învățământ) și partenerul de practică (societatea comercială, instituția sau orice altă persoană juridică). Durata practicii este cuprinsă în planul de învățământ, iar practicantul poate fi angajat de catre partenerul de practica pe baza unui contract de muncă pe perioada determinată, conform legislației în vigoare.
Deși nu este încă reglementat legal în România, internshipul reprezintă una din cele mai folosite practici prin care absolvenții sunt introduși pe piața muncii. Conceptul de internship s-a dezvoltat în România odată cu cel de companie multinațională, iar aplicarea sa a suferit modificări și adaptari provenite de la nivel european, prin angajatorii multinaționali. La acest moment exista numeroase programe locale sau naționale de internship organizate în baza unui contract de muncă pentru tinerii care și-au încheiat studiile și nu au experiență pe piața muncii. Decizia de a remunera sau nu persoanele care iau parte la un astfel de program ramane la alegerea angajatorului.
Dorim de asemenea să clarificăm faptul ca spre deosebire de stagiile de practică și internship care se desfășoară instituționalizat, fie că vorbim de Codul Muncii sau Legea Educației Naționale, voluntariatul se desfășoară în cadrul organizațiilor neguvernamentale, din proprie inițiativă și în folosul unei cauze sociale sau comunitare. Prin urmare, voluntariatul nu poate fi instituționalizat și nu susținem centralizarea instituțională a mișcării de voluntariat din România, practică ce nu se regăsește în nici un stat membru al Uniunii Europene.
Totodata ne manifestam deschiderea de a participa la dialog constructiv cu autoritatile publice si toate partidele politice implicate în modificari legislative legate de cele 3 aspecte. Mai mult decat atât, prin afilierea Federației VOLUM la Centrul European de Voluntariat, avem capacitatea de a oferi expertiza europeana a practicilor din domeniu din majoritatea statele membre Uniunii Europene.
VOLUM este Federaţia care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România. Înfiinţată în anul 2010 la iniţitiva Pro Vobis – Centrul de Resurse pentru Voluntariat, VOLUM este o organizaţie umbrelă în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel naţional ce are în componență 50 de organizaţii neguvernamentale. Federația VOLUM este afiliată Centrului European de Voluntariat, cea mai mare platformă din domeniul voluntariatului cu reprezentare în toate statele membre UE, și care elaborează politici publice in domeniu la nivel European.

Dragoş Zaharia Asociaţia SM SPEROMAX ALBA
Cristian Dima Asociaţia Absolvenţilor Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Pr Florin Spiridon Croitoru Asociaţia Pro Tinereţe
Anca Tabără Centrul Judeţean de Voluntariat Alba
Mihaela Cristea Caritas Alba Iulia
Udrea Maria Elena Asociaţia Raza Speranţei din Ardeal

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com