Cursuri de calificare pentru deţinuţii din Penitenciarele Aiud şi Târgu Mureş

21 octombrie 2013 11:590 comments

cursAsociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia derulează în această perioadă în Penitenciarele Aiud şi Târgu Mureş trei cursuri de certificare CNFPA pentru deţinuţi. Astfel, în Penitenciarul Aiud, au loc două cursuri de frizer la care participă 40 de persoane private de libertate iar în Penitenciarul Târgu Mureş, 20 de deţinuţi sunt înscrişi la un curs de lucrător finisor în construcţii, al treilea de acest gen derulat până acum în acest penitenciar.
Fiecare curs durează trei luni, timp în care, persoanele private de libertate înscrise la cursuri participă şi la activitatea de informare cu privire la găsirea unui loc de muncă dar şi la şedinţe de consiliere socială şi psihologică de grup. De asemenea, pe lângă oportunitatea de a participa la curs, deţinuţii primesc 30 de zile reducere din pedeapsă. În cazul în care au suficiente prezenţe la activitatea de consiliere socială şi psihologică, fiecare deţinut va primi 25 de credite care sunt folosite în cadrul evaluării pentru liberarea condiţionată din penitenciar.
Cele trei cursuri se derulează în cadrul proiectului „Tranziţia spre libertate prin centre regionale de incluziune socială” implementat de Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi alte organizaţii. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a înfiinţat în cadrul acestui proiect şi Centrul Regional de Incluziune Socială Alba care are ca scop consilierea în vederea reintegrării în comunitate şi familie, a unui număr de 200 de foşti deţinuţi. Aceştia pot beneficia de următoarele servicii: consiliere psihologică şi socială, asistare în vederea integrării familiale, sociale, în special a integrării pe piaţa muncii prin organizarea unor burse a locurilor de muncă, asistarea beneficiarilor în vederea angajării sau calificării într-o meserie, oferirea sprijinului pentru inserţia în comunitate şi familie, precum şi oferirea sprijinului pentru găsirea unei locuinţe.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com