Discuţii privind viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru

13 decembrie 2012 18:120 comments

Reprezentanţii autorităţilor publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile din Regiunea Centru s-au întâlnit astăzi la Alba Iulia pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finanţare, în concordanţă cu direcţiile următoarei perioade de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene. Întâlnirea de lucru a fost organizată de către ADR Centru pentru discuţii referitoare la viziunea de dezvoltare a Regiunii Centru pe termen lung, iar la reuniune au participat membri CRESC Centru şi ai Comitetului Regional de Planificare Centru.
Membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) Centru, care reprezintă organismul consultativ în cadrul căruia sunt analizate priorităţile de investiţii publice la nivel regional, s-au reunit la Alba Iulia, la invitaţia ADR Centru pentru a fi informaţi despre stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru. Rolul CRESC este de a dezbate priorităţile investiţionale finanţate din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. Pe aceste baze, la Alba Iulia, acum la finalul anului 2012 a fost prezentată şi corelarea proiectelor finanţate sau finanţabile din fonduri publice la nivelul Regiunii, astfel încât reprezentanţii autorităţilor publice locale să-şi poată coordona strategiile şi proiectele de dezvoltare.
În calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP), ADR Centru a organizat şi o întâlnire a Comitetului, la Alba Iulia, pentru a transmite informaţiile privind activităţile de pregătire a Regiunii Centru pentru noua perioada de programare 2014-2020. Participanţii la reuniune au discutat despre stadiul elaborării Strategiei Regionale de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 şi despre graficul de activităţi ce urmează a fi desfăşurate de CRP „Centru” în anul 2013. La această întâlnire au fost dezbătute şi chestiuni legate de activitatea de planificare regională, cum sunt definitivarea componenţei grupurilor tematice de lucru, concluziile cele mai importante rezultate din analiza socio-economică şi din analiza SWOT regională, precum şi aprofundarea unor aspecte reieşite din aceste analize, prin elaborarea de studii tematice.
”Având în vedere principiul parteneriatului în planificare, la nivelul Regiunii Centru a fost înfiinţat Comitetul Regional pentru Planificare, reprezentând cadrul larg partenerial al Consiliului Dezvoltării Regionale în activitatea de fundamentare a Planului de Dezvoltare Regională pe perioada 2014-2020 şi cuprinde persoane care reprezintă instituţii şi organizaţii la nivel regional, reprezentanţi ai grupurilor de lucru judeţene, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali reprezentativi din Regiunea Centru. Acest comitet are rolul de a aviza documentele de planificare elaborate la nivel regional, pe care le supune apoi pentru aprobare CDR Centru. Ulterior activităţii de planificare se întocmesc şi se implementează proiectele. Acum, în Regiunea Centru sunt contractate fonduri nerambursabile de peste 400 milioane euro, dar sunt şi multe cereri de finanţare în evaluare sau în listele de rezervă. Toate aceste priorităţi de investiţii sunt permanent analizate de ADR Centru şi de membrii CRESC, astfel încât să nu apară necorelări sau sincope în procesul de absorbţie a fondurilor. Practic, astfel de întâlniri de lucru au rolul de a fluidiza procesul de absorbţie a fondurilor, iar noi apreciem că, în cadrul Programului REGIO gradul de absorbţie va creşte de la circa 33% în prezent, la peste 90% în trei ani”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com