Formarea şi perfecţionarea personalului, printre priorităţile Hidroelectrica

22 aprilie 2012 15:421 comment

La Hotelul “Leul de Aur” din Sebeş a avut loc conferinţa de diseminare externă a rezultatelor proiectului “Formarea şi perfecţionarea personalului societăţii, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a întregii activităţi, în scopul creşterii capacităţii de adaptare a societăţii la mediul economic în schimbare”, implementat începând din 1 august 2010 de Hidroelectrica, Sucursala Hidrocentrale Sebeş, concomitent cu celelalte 12 sucursale ale Hidroelectrica din ţară.
Proiectul este cofinanţat prin POSDRU 2007 – 2013, iar bugetul total al proiectului a fost de 1.465.000 de lei, din care contribuţia Hidroelectrica a reprezentat de 600.000 lei, respectiv 40,95% şi asistenţa financiară nerambursabilă 865.000 de lei, respectiv 59,05%.
La nivelul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş proiectul a vizat schimbarea graduală de mentalitate, prin introducerea conceptului îmbunătăţirii continue a performanţei proceselor, implementând anual minim 5 la sută dintre sugestiile de îmbunătăţire a proceselor propuse de angajaţi. De altfel, sistemul de management Kaizen se bazează pe îmbunătăţirea activităţii companiei pornind de la propunerile angajaţilor, la Sucursala Hidrocentrale Sebeş fiecare angajat din proiect trebuind să facă minim două sugestii pe an.
La finalul proiectului s-a constatat o reducere a consumurilor şi costurilor, creşterea productivităţii muncii etc. Rezultatele principale ale proiectului au fost: sensibilizarea a 120 de salariaţi cu privire la principiile îmbunătăţirii continue a proceselor; formarea a 45 de specialişti îmbunătăţire procese, certificaţi de formarea a 15 manageri îmbunătăţire procese, certificaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, elaborarea strategiei şi a procedurilor de lucru pentru implementarea filosofiei îmbunătăţiriii continue a proceselor în Hidroelectrica; diseminarea internă a rezultatelor proiectului – program de conştientizare a 1005 salariaţi, reprezentând peste 17% din personalul societăţii; au avut loc instruiri “în cascadă”, iar până la finele anului 2014 vor fi instruiţi 90% din angajaţii Hidroelectrica, folosind personalul propriu format în cadrul proiectului. “Printre marile câştiguri ale acestui proiect sunt sudarea colectivului şi creşterea forţei echipei“, a declarat directorul Petre Niculici. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com