Interviu cu profesoara Maria Mihălţan, beneficiara unei burse Comenius

5 august 2012 14:422 comments

– Stimată doamnă profesoară, Maria, în calitate de beneficiară a unei burse Comenius, vă rugăm să ne împărtăşiţi experienţa dumneavoastră europeană.

– Cum se numeşte cursul pe care l-aţi efectuat şi care este instituţia organizatoare?

– Am participat, graţie unui grant Comenius, în perioada 6 iulie -13 iulie, la un stagiu de formare continuă la Paris – Franţa. Stagiul a fost finanţat de A.N.P.C.D.E.F.P. şi de Comisia Europeană şi a fost organizat de Institutul GLOBY MUNDUS, o instituţie privată foarte serioasă care propune, printre numeroase alte activităţi, cursuri de formare continuă pentru profesorii de FLE din toată lumea. Cursul ales se numeşte TBI à PARIS, dar, printr-un concurs de împrejurări extrem de fericit (institutul Globy Mundus organiza, în aceeaşi perioadă încă un stagiu, Seminaire sur Europe, stagiu, la care am fost inclusă şi eu, împreună cu colegele de curs de la TBI) am avut ocazia de a urma …două cursuri! Desigur, efortul a fost dublu, volumul orar impresionant, dar satisfacţiile au fost enorme, greu de cuantificat!

– Să explicăm cititorilor noştri, şcolăreşte, care sunt demersurile ce trebuie îndeplinite. Primul pas, întocmirea dosarului, vi s-a părut o sarcină dificilă?

– Dificilă dar nu insurmontabilă. În fapt, elaborarea unui dosar presupune, în primul rând, o foarte bună cunoaştere a nevoilor personale de formare şi o alegere justă a stagiilor care corespund cel mai bine nevoilor identificate. În plus, este necesară o bună pregătire în vederea efectuării stagiului, pregătire care implică consultarea unei bibliografii variate, a unor site-uri de specialitate. La acestea se adaugă, obligatoriu, dorinţa candidatului de lărgire a orizontului personal, de modernizare a abordărilor pedagogice, a competenţelor de predare. Elaborarea propriu–zisă a dosarului este deci, doar vârful de lance al demersului aplicativ, partea de bază fiind constituită din etapele premergătoare enunţate mai sus, la care se adaugă contactarea instituţiei care organizează cursul ales, primirea acceptului din partea acesteia, elaborarea planului de evaluare şi de diseminare a stagiului etc .

– Vă rugăm să ne enumeraţi acţiunile la care aţi luat parte.

– Fiind un stagiu „melanjat” cu un al doilea, activităţile au fost deosebit de
diverse şi de interesante, cuprinzând cursuri de TIC şi TBI („tableau blanc interactif” sau tabla albă interactivă, un instrument de lucru extrem de modern, de „ultimă oră”) seminarii, dezbateri, vizite. Concret, am făcut o instruire în noile tehnologii şi am învăţat să concepem secvenţe pedagogice TBI, am avut întâlniri cu personalităţi de prim rang din lumea politică, instituţională, economică şi culturală a Franţei. Lista acestor activităţi ar fi: întâlnire–dezbatere cu Catherine Lalumiere, preşedintă la „Maison de l’Europe”; întâlnire cu administratorul site-ului „Toute l’Europe.eu”; întâlnire – dezbatere cu Anne Houtman, şefa Reprezentanţei din Franţa a Comisei Europene; întâlnire-dezbatere cu Claude Beaudoin, delegatul pentru relaţii internaţionale din Ministerul Educaţiei; întâlnire cu Jean-Luc Meslet, şeful Departamentului Public; întâlnire cu şeful Biroului de Informaţii din Parlamentul European, Alain Barrau; cu senatori francezi pentru străinătate; cu Paul Sinety, şef al Departamentului Carte şi Promovarea Cunoaşterii al Institutului Francez. Am vizitat, ghidat, Parlamentul European de la Bruxelles (o surpriză din partea organizatorilor), unde am participat la prezentarea exhaustivă a Parlamentului şi am fost primiţi de Pervenche Beres, deputată europeană, am vizitat ghidat Biblioteca Naţională F. Mitterand. Am mai avut privilegiul să asistăm la o şedinţă a deputaţilor pe tema bugetului la Assemblée Nationale, iar vizita ghidată a Senatului (palatul Luxembourg) părea să încheie seria activităţilor. Cum organizatorii au fost impecabili, iar a doua zi după încheierea cursurilor se serba Ziua Franţei (14 iulie), ultima surpriză ce ne-a fost făcută a fost primirea unei invitaţii, pentru fiecare absolventă a cursurilor, din partea noului preşedinte al Franţei, F. Hollande, pentru a participa la festivităţi din tribuna oficială!

– Cu un asemenea program, aţi putea spune ce v-a impresionat în mod deosebit la acest stagiu ?

– Ar fi aproape imposibil să ierarhizez momentele care mi-au plăcut şi m-au impresionat cel mai mult. Îngemânarea celor două cursuri a fost o experienţă plenară, în care fiecare activitate a avut un rol unic în realizarea unei formări complexe. Cursurile şi seminariile au fost deosebit de interesante şi de interactive, iar materialele didactice elaborate şi primite sper să fie de un real folos la întoarcerea la clasă. Cu toţii am aflat lucruri noi, ne-am însuşit metode inovative de predare iar imersia lingvistică şi culturală, precum şi practicarea limbii franceze pe tot parcursul stagiului au însemnat, în mod cert, un progres asigurat la sfârşitul acestuia. Dincolo de toate acestea, s-au legat prietenii între toate cele 12 profesoare componente ale formării din România, Cipru, Suedia, Macedonia, Polonia, Portugalia şi Spania. Am intrat în contact cu diferite culturi şi probleme diverse şi intenţionăm să dezvoltăm aceste legături prin parteneriate şcolare. Demn de remarcat este faptul că România a ocupat un loc aparte în dezbateri, acest fapt datorându-se atât dominaţiei numerice, trei persoane din totalul de 12, cât şi datorită simpatiei istorice dintre România şi Franţa. În acest context, multiculturalitatea şi promovarea toleranţei (faţă de alte culturi sau de altă natură) au constituit, în mod indubitabil, o valoare europeană aplicată.

– În concluzie, aş putea spune că o astfel de experienţă, benefică atât pentru cadrul didactic implicat, cât şi pentru şcoala care beneficiază de o formare europeană, nu trebuie ratată!

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com