Licitaţii pentru salubrizare şi întreţinere a spaţiilor verzi

29 august 2012 17:230 comments

În acest an, contractele privind salubrizarea şi amenajarea spaţiilor verzi din Alba Iulia s-au încheiat. Municipalitatea a lansat deja licitaţiile pentru atribuirea acestor servicii iar firmele care vor câştiga aceste servicii vor avea venituri sigure, în valoare de câteva milioane de euro, pentru trei sau patru ani, dacă îşi vor respecta contractul şi condiiţiile impuse. Cumulate, valorile estimate ale contractelor depăşesc 10 milioane de euro, bani pe care administraţia locală îi va plăti din buget.
Licitaţia pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi a fost lansată în 7 iulie a.c., iar data limită de depunere a ofertelor este 30 august. Valoarea estimată a contractului este de 20.512.277 de lei (aproximativ 5 milioane euro) iar câştigătorul va fi cel care oferă preţul cel mai scăzut. Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator, pe 4 ani, însă se estimează încheierea a 4 contracte subsecvente pentru cele 3 zone în care a fost împărţit oraşul.
Licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare a fost lansată în data de 25 august a.c., după ce Primăria Municipiului Alba Iulia a fost obligată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) să modifice Caietul de sarcini. Valoarea estimată a contractului, care se va încheia pe o perioadă de 3 ani, este de 23.519.445 de lei (aproximativ 5,2 milioane euro) iar termenul limită de depunere a ofertelor este 18 octombrie a.c.
Operatorul care va câştiga licitaţia va asigura serviciile de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei în aria administrativ-teritorială a municipiului Alba Iulia, inclusiv localităţile componente Oarda de Jos, Oarda de Sus, Pâclişa, Miceşti şi Bărăbanţ.
Pentru veniturile realizate din activitatea contractată cu municipiul Alba Iulia (sumele încasate de la persoanele fizice şi juridice cu care se încheie contracte de prestări servicii de salubrizare), concesionarul va plăti o redevenţă anuală în cuantum de 2,5 la sută.
Potrivit contractului-cadru, între condiţiile pe care firma ce va câştiga licitaţia trebuie să le respecte se află obligativitatea de a presta serviciul de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei, la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia; să încheie contracte de prestare a serviciului cu toţi utilizatorii de pe raza municipiului Alba Iulia etc.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com