Lucrări în plină desfăşurare pentru reabilitarea centrului istoric din Alba Iulia

9 iulie 2012 16:422 comments

Reprezentanţii primăriei municipiului Alba Iulia ne-au comunicat, în cadrul unui comunicat de presă, că în această perioadă se continuă munca de punere în valoare a patrimoniului bimilenar din Cetatea Alba Carolina, prin implementarea proiectului “REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC ALBA IULIA, FORTIFICAŢIE DE TIP VAUBAN – CĂI DE ACCES, ILUMINAT EXTERIOR ŞI MOBILIER URBAN. ZONA INTERIOARĂ”.
Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia, în cadrul “Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Centre urbane, având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi are un stadiu fizic de realizare de 68,00%.
La data de 15 iunie 2012, se poate vorbi de rezultate fizice, palpabile, ale lucrărilor din proiect materializate în reabilitarea căilor de acces, printr-un total de 27.302,05 mp piaţete şi zone auto, 1.372,88 mp parcaje, 2.022,14 dalaje, 1.097,98 mp piste de biciclete, 6.950,00 mp zone verzi, 104 arbori ornamentali şi 900 limitatori ornamentali. Reţeaua electrică reabilitată este compusă din 45 de stâlpi ornamentali, 75 de corpuri de iluminat ornamentale, 25 de proiectoare, 7 tablouri electrice şi 3 firide distribuţie principală. Mobilierul urban cuprinde 32 de banchete, o operă de artă şi 2 bucăţi de mobilier urban restaurat/reconstituit. Reţeaua de canalizare a fost echipată cu 50 de capace de canalizare şi 53 de guri de scurgere, iar reţeaua de canalizare şi amenajarea de fântâni arteziene sunt lucrări finalizate prin realizarea de 4 cămine de canalizare, 34 de cuve fântâni arteziene şi 3 fântâni de băut apă.
Reprezentanţii primăriei au precizat faptul că a fost depus un memoriu justificativ în vederea aprobării unui act adiţional de modificare a indicatorilor
din proiect, precum şi de punere în valoare a vestigiilor arheologice mai importante identificate în zona de intervenţie ce face obiectul proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia – Fortificaţia de Tip Vauban –
Căi de Acces, Iluminat Exterior şi Mobilier Urban Zona Interioară”, respectiv: sit roman – Principia aparţinând Castrului Legiunii XIII Gemina, zid medieval în zona Clădirii Ierihon – strada Mihai Viteazul, drum roman – strada Mihai Viteazul.
Proiectul se implementează pe durata a 28 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 76.087.835,63 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 47.982.082,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 10.539.934,69 lei, contribuţia beneficiarului 17.565.818,66 lei.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com