Mobilizare generala la Consiliul Local Alba!

14 decembrie 2013 15:520 comments

 Consiliul Local Alba Iulia va repartiza locuinţe tineriloralb

În şedinţa Consiliului Local Alba Iulia, convocată pentru data de 17 decembrie, aleşii locali vor dezbate lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri. Pe agendă mai figurează şi alte proiecte de hotărâri, precum repartizarea unor locuinţe sociale şi ANL, finanţarea Centrului de copii cu dizabilităţi multiple din municipiul Alba Iulia, precum şi atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

2. Aprobarea contului de executie pe trimestrul IV anul 2013

3. Acordarea de facilităţi fiscale unei fundaţii (Fundaţia Maranata cere scutire de impozit pe clădirea bisericii, pentru 2014)

4. Acordarea de facilităţi fiscale unor persoane juridice (Elisa Med, Asociaţia de Ajutorare “Diakonia” şi “Unirea” – Societate Cooperativă Meşteşugărească solicită reducerea cu 50% sau integral, după caz, a impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru 2014)

5. Aprobarea unor modificări în statele de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”, al Serviciului public „Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură”, al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a Direcţiei de asistenţă socială (se propune transformarea unor posturi în funcţii publice de execuţie la nivel superior, după ce titularii acestora au promovat examenul de promovare în grad profesional superior)

6. Asigurarea sustenabilităţii proiectului „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a unor instituţii publice din municipiul Alba Iulia: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici şi Direcţia Programe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia”

7. Asigurarea sustenabilităţii proiectului „Respiră aerul istoriei” pentru anul 2014

8. Finanţarea Centrului de copii cu dizabilităţi multiple din municipiul Alba Iulia

9. Repartizarea unor locuinţe sociale din municipiul Alba Iulia şi stabilirea chiriei

10. Stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2014

11. Finanţarea Asociaţiei „Solidaritatea Socială” Alba (12.000 lei pe an, 1.000 lei pe lună)

12. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Direcţia de asistenţă socială şi Asociaţia Non – Guvernamentală Maria Beatrice şi aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 91452/201 (chletuieli de 773 lei/copil/lună decontate din bugetul local; cel mult 25 de copii)

13. Aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

14. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

15. Aprobarea cotizaţiei municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Apa Alba” pe anul 2014 (30.000 de lei pe an, respectiv 2.500 lei pe lună)

16. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere in intravilan pentru construire depozit produse hrana animale, Alba Iulia, str. Azur, NR.2, solicitant SC Albatros Gold SRL”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective, Alba Iulia, str. Târgului nr.10, solicitant SC Proinstal SRL”

Art.3 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire două locuinţe cuplate şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Ion Gavrilă Ogoranu, nr. 5, solicitant Tomuţa Ana, Tomuţa Petru, Tărtărean Ioan”

Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă pe orizontală şi verticală, Alba Iulia, Miceşti, str. Postăvarului nr. 11, solicitant Păcurar Aurelia”

Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare chioşc cu caracter provizoriu pentru activităţi de comercializare mici şi cârnăciori, Alba Iulia, zona Gării CFR, solicitant Fleşer Gabriela Dorina”

Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Schimb de destinaţie din apartament în spaţiu comercial cu extindere şi realizare acces, Alba Iulia, str. Cloşca, nr. 8, Bloc 4ABCDEF, sc. B, ap. 14, solicitant Şandru Ludovica Rodica”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 346/26 noiembrie 2013, art. 5, avand ca obiect Introducere în intravilan pentru construire locuinţe individuale, Alba Iulia – Bărăbanţ, str. Haţegului, solicitant Bădău Nicolae, Floriciu Dorel, Oprişa Nicolae, Dreghiciu Gheorghe, Sivoi Livia”.

18. Aprobarea cesionării de către SC Monolit S.R.L. a contractului de asociere nr.72/2006 către SC Autotrans SA.

19. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia şi unificarea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Partoş, aferente Staţiei de Epurare

20. Însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a unui imobil (construcţie) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, lângă bloc V3

21. Parcelarea unui imobil (teren) cu nr. Topografic 5068, situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri

22. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum), situat în Alba Iulia – Bărăbanţ, str. Ciucaşului făcută de către SC Milba Casa SRL şi alţii

23. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum), situat în Alba Iulia – Bărăbanţ, str. Ciucaşului făcută de către Suciu Maria şi Suciu Cornel

24. Modificarea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alba Iulia – secţiunea Bunuri Imobile”

 

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com