Până pe 6 decembrie se pot ridica la Alba Iulia ajutoarele alimentare

28 noiembrie 2013 08:320 comments

alimente 358În baza Hotărârii de Guvern numărul 600/13 mai 2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European PEAD 2013, Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă programul distribuţiei de ajutoarelor alimentare pe anul 2013.

PERSOANELE BENEFICIARE SUNT:

1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţia de şomaj acordată cf. Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz , din pensii cumulate, se află sub la 400 lei/lună,
4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat , adulţi şi copii, neinstituţionalizate
CONDIŢII DE DISTRIBUIRE:
PERSOANELE DOMICILIATE IN MUNICIPUL ALBA IULIA, care se regăsesc în una din categoriile mai sus menţionate, pe listele iniţiale primite,se vor prezenta PERSONAL la CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA; STR. LIBERTĂŢII, NR.21, până la data de 6 DECEMBRIE 2013 după cum urmează:

1- PENSIONARI : cu actul de identitate si cupon de pensie
2- ŞOMERI : cu actul de identitate si carnetul de şomaj
3-PERSOANE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT ADULTI SI COPII: cu actul de identitate si certificatul de încadrare în grad de handicap
3- VMG : cu actul de identitate
Începând cu data de 9 decembrie 2013, produsele alimentare neridicate de către beneficiari, vor fi redistribuite pe liste suplimentare , persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă în limita stocului disponibil.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com