Prezentarea proiectului de reabilitare a drumului Aiud – Buru

1 martie 2012 15:160 comments

Sâmbată, 03 martie, la sediul Consiliului local Rimetea va avea loc prezentarea proiectului „Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport OJ 107M”. Guvernul României a finanţat prin HG 811/2006, asistenţa tehnică pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, de această finanţare beneficiind şi prezentul proiect. Proiectul „Valorificarea potenţialului turistic şi economic al Văii Aiudului prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ107M: lim. jud. Cluj -Rimetea – Colţeşti -Vălişoara – DJ1071, km. 42+000 -67+000” judeţul Alba, este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Regional – Axa Prioritară 2 -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale-domeniul de intervenţie şi Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Documentaţia pentru obţinerea finanţării a fost realizată de către personalul de specialitate din cadrul CJ Alba şi a fost depusă la AOR Centru în data de 16.11.2007. Contractul de finanţare nr.14, a fost semnat în data de 14.10.2008, cu durata de implementare de 36 de luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zona Văii Aiudului şi mobilitatea populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a acestei zone prin reabilitarea infrastructurii de transport pe OJ 107M pe o lungime de 25 km.
Obiectivul specific – Reabilitarea infrastructurii de transport pe OJ 107M cu scopul de a creea un cadru favorabil valorificării potenţialului turistic şi economic al Văii Aiudului; dezvoltarea economică regională durabilă are ca suport o bună infrastructură de transport pentru a deservi toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul în zonă. Prezentarea proiectului va presupune vizionarea filmului de informare „Valorificarea potenţialului turistic şi economic al văii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport OJ 107M” şi identificarea indicatorilor tehnici şi economici realizaţi. (C.T.)

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com