Primăria Cugir vine în sprijinul familiilor care riscă să fie evacuate pentru neplata chiriei

27 februarie 2013 11:350 comments

Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primăriei Cugir va propune Consiliului Local al oraşului Cugir să modifice procedurile de acordare a ajutoarelor sociale comunitare pentru persoanele care au datorii la chirie şi care realizează venituri sub valoarea indicatorului social de referinţă stabilit de Legea nr. 76/2002. Modificarea se referă la majorarea de la 500 la 1.500 lei a sumei maxime care poate fi dată în astfel de situaţii.

Propunerea SPAS Cugir vine ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul serviciului din care reiese faptul că  multe familii se confrunta cu lipsa locurilor de munca, ajungând sa fie evacuate din locuinta din cauza neplatii chiriei.  În mod special, situatia este extrem de dificilă în cartierului Cosbuc, unde sunt majoritare familiile de romi , cele mai multe asistate social, care locuiesc cu chirie  sau fara forme legale, şi care datorită neplăţii chiriei, sunt în pericolul de a fi evacuate. Pentru prevenirea situatiei de marginalizare, Serviciul Public de Asistenţă Socială va propune în şedinţa de joi a Consiliului Local, o nouă procedură de acordare a ajutoarelor sociale comunitare pentru chirie care să răspundă acestor nevoi în mod real, dar  care să stabilească şi implicarea familiei în cauză  în rezolvarea situației de criză.

În primul rând se are în vedere  majorarea cuantumului ajutorului pentru plata chiriei la max. 1.500 lei, acesta fiind  stabilit ţinându-se cont de următoarele situaţii : familiile sau persoanele care nu realizează nici un venit sau sunt beneficiare  de ajutor social, vor face dovada efortului propriu prin plata a 1/3 din valoarea debitului,  urmând ca 2/3 din  debit  să fie acordat sub forma ajutorului social comunitar de Primăria Cugir. În cazul familiilor sau persoanele care realizează venituri sub 500 lei/membru, ajutorul social va fi dat doar dacă solicitanţii vor face dovada efortului propriu prin plata a 1/2 din valoarea debitului. Trebuie spus că ajutorul pentru plata chiriei nu poate depăşii suma de 1.500 lei şi nu va fi dat decât  după efectuarea  orelor de munca in folosul comunității. Orele de munca prevazute, se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social comunitar  de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca (4,44 lei/ora sau 4,74 lei/ora din iulie 2013).

Serviciul Public de Asistenţă Socială va propune şi procedura de acordare a ajutorului persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata chiriei. Astfel, pe lângă cerere şi actele care demonstreză veniturile, solicitanţii trebuie să dovedească  cu chitanţă efortul propriu pentru plata datoriilor şi să îşi ia angajamentul că  în termen de cel puţin 1 an de la acordarea ajutorului nu va mai acumula restanţe la plata chiriei; (în caz contrar nu va mai beneficia de acest tip de ajutor). Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir va verifica şi confrunta datele înscrise în cereri cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutor.

Primarie CUGIR 358

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com