Prin intermediul EURES, două persoane au solicitat locuri de muncă în spaţiul european

11 septembrie 2012 16:280 comments

Din activitatea EURES desfăşurată în luna august a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv. În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.
„Referitor la activitatea AJOFM Alba, menţionăm faptul că, în luna august, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de două persoane, din care o femeie. Ţara cea mai solicitată a fost Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de lucrător în domeniul hotelier-gastronomie. Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna august, două persoane au comunicat că s-au angajat în Germania în domeniul hotelier-gastronomie, contract de 12 luni”, a precizat directorul AJOFM Alba, Corneliu Engi.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com