Prin proiectul ”3 C – Calitatea creează competențe” , AJOFM Alba se implică activ în modernizarea Serviciului Public de Ocupare

7 noiembrie 2013 15:200 comments

AJOFM Alba sidAderarea României la Uniunea Europeană, dar mai ales acțiunea pentru integrare vizează inclusiv alinierea la un sistem modern de ocupare al forței de muncă.În fiecare stat membru al UE, Serviciul Public de Ocupare este structurat diferit, dar toate deservesc acelaşi scop. În Romania, Serviciul Public de Ocupare (SPO) este format din mai multe structuri naționale , regionale , județene și locale care facilitează accesul pe piața muncii. Sigur cele mai vizibile dintre structurile SPO sunt Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, structuri care au un rol determinant în îmbunătățirea modului în care funcționează piața muncii.
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă – AJOFM Alba este implicată în modernizarea SPO , direcție în care implementează mai mutle proiecte finanțate din fonduri structurale care asigură atât dezvoltarea profesională a specialiștilor, cât și întărirea capacității manageriale. Proiectul ”3C” contribuie și la acoperirea unui gol care se manifestă în activitatea structurilor SPO, respectiv elaborarea și pilotarea de instrumente manageriale ( manuale, ghiduri, proceduri , sisteme de evaluare etc.). Aceste instrumente moderne de management sunt elaborate prin proiect de către experți recunoscuți la nivel național și european, experți care asigură și instruriea salariaților SPO, dar și coordonarea procesului de aplicare a instrumentelor în cadrul structurilor țintă din Regiunile Centru, Vest și Nord Vest.

La Alba Iulia se pun bazele unui sistem de evaluare a efectivității SPO

Timp de 2 zile, Alba Iulia este gazda unui seminar de instruire în metode, tehnici și instrumente prin care se pot măsura ” efectele” produse de Serviciul Public de Ocupare. Această activitate face parte din proiectul„3C – Calitatea Crează Competențe – Calitatea în formare Crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest“, implementat de către AJOFM Alba, împreună cu AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de Estrategias Exteriores SA (Spania), Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L. (Spania), Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Spania). Având în vedere noutatea demersului, considerăm util să precizăm că efectivitatea face referire la ”capacitatea unui sistem de a produce un efect specific, concret, real şi adevărat, pozitiv şi folositor”. În cazul SPO aceste efecte sunt reflectate în rata de ocupare a celor care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională etc. Seminarul este pregătit și desfășurat cu implicarea cadrelor didactice de la Universitatea „1 Decembrie 1918”, partener în cadrul proiectului, care și-a asumat un rol de noutate foarte mare pentru mediul academic românesc, respectiv elaborarea unui Sistem unitar de evaluare a efectivității SPO. ”La această dată nu se aplică la nivelul SPO un sistem unitar prin care să fie măsurate efectele concrete generate de măsurile de ocupare. Utilitatea demersului nostru constă în familiarizarea cu cele mai importante instrumente prin care pot fi măsurate rezultate produse pentru fiecare client în parte, dar și cât este de eficace să avem un sistem de indicatori care se pot calcula folosind actuala baza de date”, susține Corneliu Engi , managerul proiectului.
Desfășurat la Hotel Parc, în perioada 6- 8 noiembrie a.c, evenimentul va reuni peste 30 de specialiști din județele Alba, Arad, Bistrița Năsăud, Brașov, Caraș Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara , Maramueș, Mureș, Sălaj , Satu Mare și Sibiu care vor exersa împreună cu experții de la Universitate instrumentele de bază ale sistemului propus, respectiv Ghiduri de interviu şi Material demonstrativ care să faciliteze utilizarea actualei baze de date din AJOFM. Accentul va fi pus pe propunerea de indicatori noi pentru măsurarea efectivității, fără a necesita modificarea sistemului de culegere și prelucrare de date relevante despre activitatea AJOFM.
Reamintim cititorilor că acest tip de instrurie urmată de mai multe acțiuni de ”pilotare”, adică verificare concretă la locul de muncă a instrumentelor propuse de către experți, răspunde la necesitatea de aplicare a unor forme moderne de management și organizare care să demonstreze că ”finalitatea SPO este de a fi util”.
Proiectul este co-finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO(AJOFM)“.

Persoană de contact:

Engi Corneliu Lucian Ștefan, telefon 0258811470, Manager proiect

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com