Proiect derulat de AJOFM Alba privind îmbunătăţirea serviciului public de ocupare a forţei de muncă

2 mai 2012 15:520 comments

Creşterea calităţii serviciilor de ocupare a forţei de muncă oferite de Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), în calitate de Serviciu Public de Ocupare (SPO), este strâns legată de performanţele angajaţilor AJOFM dobândite prin formare profesională. O soluţie pentru punerea în practică a acestui deziderat aduce proiectul „3C – Calitatea Creează Competenţe – Calitatea în formare Creează Competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest”. Este derulat de AJOFM Alba, împreună cu AJOFM Arad, Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias, ultimele trei din Spania.

Inovaţie la nivel naţional

Pe parcursul celor opt luni de implementare a proiectului a fost realizat un studiu inter-regional de identificare a nevoilor de formare, în baza căruia s-au elaborat, în premieră naţională, o diagnoză a nevoilor de formare profesională a specialiştilor AJOFM, respectiv planul şi programul de formare profesională pentru 102 din cei 327 de specialişti în stimularea ocupării forţei de muncă din cele trei regiuni.
„Soluţiile pentru nevoile identificate vor fi analizate în cadrul unui seminar metodic inter-regional, desfăşurat în 2-6 mai, la Băile Felix, şi la care participă 32 de specialişti în resurse umane din 16 AJOFM-uri din cele trei regiuni. Gândit ca un instrument de învăţare practică pentru specialiştii din AJOFM, se va axa pe descoperirea nevoilor de formare profesională, pe modalităţile de punere în practică şi pe monitorizarea în timp”, a declarat managerul proiectului, Corneliu Engi.
Va fi analizată şi importanţa întocmirii profilului profesional pentru specialiştii AJOFM responsabili de domeniul ocupării, care va reflecta ce competenţe profesionale lipsesc şi cum pot fi acoperite prin proiectul de faţă. Va fi prezentat ca studiu de caz profilul profesional al unui manager şi al unui specialist în servicii de mediere, ambii din cadrul AJOFM Alba, întocmite pe baza dosarelor profesionale. Prin proiectul strategic, dosarul profesional devine un prim instrument activ de monitorizare a evoluţiei profesionale a specialiştilor. Modelul prezentat în cadrul seminarului va fi pus în practică până la finele proiectului şi de AJOFM-urile din celelalte 15 judeţe.

Metode noi de consiliere profesională

Prin activităţile proiectului va fi realizată şi o strategie pe termen mediu care să permită dezvoltarea profesională a specialiştilor responsabili cu consilierea, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru şomeri şi mobilitatea forţei de muncă. Proiectul aduce instrumente moderne de consiliere profesională cum ar fi „Barometrul ocupabilităţii personale“, cu ajutorul căruia se vor estima şansele găsirii unui loc de muncă, şi „Planul de acţiune individualizat pentru şomeri pe termen lung şi grupuri vulnerabile“, care permite îndrumarea personalizată spre piaţa muncii.
Atât partenerii naţionali cât şi cei transnaţionali implicaţi în proiectul strategic aduc expertiză în domenii care vizează formarea profesională continuă a specialişilor AJOFM din regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest.
Proiectul, care implică atât sectorului public cât şi mediul privat şi academic, se va finaliza în iulie 2014 şi este finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO(AJOFM)”.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com