Proiectul “Viitorul tău începe azi” a fost lansat și are ca scop îmbunătățirea abilităților unor elevi de la liceele “Alexandru Domșa” și “Dorin Pavel” din Alba Iulia

25 martie 2013 14:470 comments

65275_128946727291366_1349936304_nSala Oglinzilor a Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit astăzi conferința de presă de lansare a proiectului “Viitorul tău începe azi”, proiect realizat în cadrul Programului “Tineret în acțiune” și în care Fundația Comunitară Alba are ca parteneri Colegiul Tehnic “Dorin Pavel”, Colegiul Tehnic “Alexandru Domșa”, Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”, Casa de Cultură a Studenților și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba. Proiectul este sprijinit de Societatea pentru Transport Public Alba Iulia.

Prin acest proiect, Fundația Comunitară Alba susține și promovează inițiativa unei echipe de tineri din municipiu de a implementa un proiect prin care să îmbunătățească abilitățile unui grup țintă compus din elevi ai Colegiilor Tehnice “Alexandru Domșa” și “Dorin Pavel” din Alba Iulia, tineri provenind din licee cu o rată scăzută de promovabilitate la bacalaureat în anul 2012, tineri care sunt și navetiști sau provenind dintr-un mediu social fără prea multe oportunități, expuși
unor probleme care pot afecta rezultatele lor școlare și drumul lor în viață.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Stimularea interesului tinerilor față de educație și perfecționare continuă.
2. Dezvoltarea capacității tinerilor beneficiari de a identifica și dezvolta oportunități în mediul în care se află – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii.
3. Dezvoltarea personală a tinerilor prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare, prin intermediul unor metode formale (training-uri) și nonformale (activități de teambuilding în aer liber, jocuri, cursuri de dans, etc).
4. Incluziunea unor persoane dezavantajate, cum sunt elevii beneficiari de burse sociale sau cei care provin din mediul rural, confruntați uneori cu lipsuri educaționale, chiar materiale, diferențe culturale și prejudecăți.
5. (Re)activarea triunghiului relațional familie – elev – școală prin participarea părinților elevilor din grupul țintă, a diriginților claselor respective și conducerii liceelor la activități comune în cadrul proiectului.
6. Conștientizarea tinerilor asupra pericolelor care merg mână în mână cu scăderea interesului pentru educație, societate și comunitate precum consumul de substanțe interzise sau de substanțe care dau dependență (tutun, alcool, etc.).
7. Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la potențialul tinerilor în dezvoltarea acesteia.

Proiectul are un grup țintă format din 62 de elevi de liceu, selectați din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din Colegiile Tehnice “Dorin Pavel” și “Alexandru Domșa”, dar și un grup suport de cca. 30 de liceeni, format din echipa de implementare a proiectului și elevi ai Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

Proiectul “Viitorul tău începe azi”este finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”, administrat în România de Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Bugetul total al proiectului este de 4.445 euro, din care 4.095 euro reprezintă grantul acordat de Comisia Europană, iar 350 euro este cofinanțare.

Proiectul va fi implementat în perioada martie-iunie 2013, iar pe parcursul a trei luni, activitățile care vor fi desfășurate vor contribui la creșterea atractivității pentru educație prin dezvoltarea personală a tinerilor implicați în proiect, aceasta făcându-se printr-o comunicare mai bună, prin dezvoltarea încrederii în sine, prin lecții de antreprenoriat, prin schimburi de experiență cu tineri dintr-un liceu mai bine cotat, prin activități formale și non formale (workshop-uri, training-uri,
etc.), cu implicarea părinților, profesorilor, a conducerii colegiilor și a unor traineri profesioniști.

<<Înainte de începerea activităților din proiect am efectuat un studiu comparativ în cele trei colegii, prin aplicarea a peste 250 de chestionare, studiu prin care am dorit să obținem feedback de la liceeni în ceea ce privește mediul lor educațional, activitățile specifice pe care le desfășoară, interacțiunea cu profesorii și cu părinții, motivația pe care o au, ș.a.m.d. Rezultatul acestui studiu este că tinerii sunt foarte apropiați ca percepții, indiferent de liceul în care studiază, ceea ce ne face să fim încrezători că obiectivele proiectului nostru sunt fezabile>>, a declarat Elena Vîrdea, coordonatoarea echipei de implementare.

Astfel, în luna martie vor avea loc schimburile de experienţă între cele trei colegii, elevii de la Colegiile Tehnice „Dorin Pavel”și „Alexandru Domșa” urmând să participe la mai multe cursuri de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”. Urmează apoi o serie de vizite la Centrul de Informare Europeană „Europe Direct” Alba Iulia, unde tinerii se vor informa despre oportunitățile educaționale și nu numai pe care le au ca și cetățeni europeni. Aceste prime activități se vor încheia cu teambuilding-uri găzduite de Casa de Cultură a Studenților.

În săptămâna 1-5 aprilie vor avea loc workshop-urile “Learn and Fun”. Pe parcursul celor 5 zile, tinerii vor participa la atelierele “Valorile mele. Ziua mea”, “Ziua Comunității” “Ziua Carierei” și “Ziua Antreprenoriatului” unde, cu ajutorul trainerilor și al invitaților (oameni de afaceri, persoane din mediul ONG sau din instituții) își vor dezvolta cunoștințele și personalitatea.

În luna mai va avea loc evenimentul “Bursa inițiativelor antreprenoriale”, în care tinerii au posibilitatea de a prezenta şi susţine iniţiative proprii în faţa unor antreprenori. Tot în cursul acestei luni va fi organizată câte o întâlnire pe liceu între părinții tinerilor din grupul țintă, diriginți și conducerea școlii, pentru găsirea unor soluții comune la problemele cu care se confruntă mediul educațional liceal.

În luna iunie vor avea loc trei sesiuni de dezbateri interactive (pentru fiecare din cele trei licee participante în proiect) organizate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, în scopul conștientizării riscurilor consumului de substanțe interzise sau care dau dependență. La sfârșitul celor 3 sesiuni, va fi organizat un workshop în aer liber, ca o alternativă pentru petrecerea timpului liber de către liceeni.

Tot în luna iunie tinerii vor participa la atelierele de dans organizate pentru ei de Casa de Cultură a Studenților, o modalitate prin care își vor dezvolta personalitatea, abilitățile de exprimare prin intermediul artei și acțiunilor nonformale.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com