Reabilitarea străzilor din centrul municipiului Alba Iulia aproape de final

30 iulie 2012 17:200 comments

Sorin Poparadu

Pe site-ul primăriei municipiului Alba Iulia, a fost publicat un comunicat de presă referitor la stadiul proiectului “Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnicoedilitară în municipiul Alba Iulia”, în cadrul căruia sunt prevăzute reparaţii şi reabilitări ale reţelei de străzi din cartierele “Lipoveni” şi “Maieri”. Complementar acestor lucrări, este prevăzută reconversia străzilor care fac legătura între aceste cartiere şi alte zone din municipiu.
Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub
domeniul: Centre urbane, având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Conform comunicatului de presă, indicatorii prevăzuţi de proiect sunt realizaţi aproape în întregime: lungime străzi urbane modernizate – 78,92% (10.020,00 ml din 12.696,5 ml), trotuare modernizate cu facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă – 100,00%, spaţii verzi (suprafeţe de-a lungul trotuarului şi alveole) – 20,14% (2.551 ml din 12.662 ml), reţea apă înlocuită – 99,34% (4.525 ml din 4.555 ml), reţea canal înlocuită – 95,84% (2.302 ml din 2.402 ml) şi parcări – 64,70% (220 locuri din 340 locuri).
Străzile finalizate sunt: Nicolae Titulescu, Basarabiei, Munteniei, Lucian Blaga, Traian, Mihai Viteazu, Dobrogei, Iaşilor pe 926 ml, Oituz, Simion Balinţ, Gheorghe Doja, Maramureşului, Bucureşti, Andrei Mureşanu, Florilor, Morii, Petre Dobra, Libertăţii, Mărăşti.
Pe străzile: Siretului – sunt finalizate trotuarele şi este turnat primul strat de asfalt, pe Plevnei sunt amenajate trotuarele şi este turnat primul strat de asfalt, pe Ion Arion sunt terminate trotuarele şi este realizată infrastructura drumului, pe Călăraşilor sunt finalizate trotuarele şi este turnat primul strat de asfalt, pe Livezii este realizată reţeaua de apă pe toată lungimea şi se lucrează la branşamente, precum şi trotuarele pe 50% din suprafaţă.
Având în vedere faptul că zona investiţională se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare, cu impact asupra rezidenţilor persoane fizice, juridice, instituţii, se aşteaptă ca îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi confort urban să conducă la regenerarea unor activităţi antreprenoriale de natura serviciilor şi comerţului.
Valoarea totală este de 32.902.986,20 RON din care 27.578.980,00 RON sunt pentru cheltuieli eligibile, 84.000,00 RON sunt pentru cheltuieli neeligibile, iar 5.240.006,20 RON este TVA.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com