Şedinţa Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Alba

2 aprilie 2012 14:500 comments

Recent, la sediul Instituţiei Prefectului a avut loc şedinţa Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Alba, condusă de prefectul Ştefan Bardan. S-au dezbătut punctele de pe ordinea de zi şi anume: Analiza activităţii Comisiei Mixte de Rechiziţii privind modul de pregătire şi de efectuare a rechiziţiilor de bunuri la nivel judeţean în anul 2011; Raport de activitate pe anul 2011 referitor la repartiţia către beneficiari (Forţele Sistemului Naţional de Apărare), a bunurilor rechiziţionabile cuprinse în Planul de rechiziţii; Prezentarea proiectului „Plan de rechiziţii şi prestări de servicii în interes public al judeţului Alba pentru perioada 2012-2013”; Adoptarea Hotărârii nr. 1/2012 a Comisiei Mixte de Rechiziţii, prin care se aprobă „Planul de rechiziţii şi prestări de servicii în interes public al judeţului Alba”.
În urma şedinţei a fost aprobat „Planul de rechiziţii şi prestări de servicii în interes public al judeţului Alba”, document care planifică bunurile ce urmează a fi rechiziţionate în situaţiile prevăzute de lege.
Conform articolului 2 din Legea nr. 132/1997, „bunurile rechiziţionate vor fi puse la dispoziţia forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor publice, la declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, ori pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul acestor situaţii. Cetăţenii apţi de muncă pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public”. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com