SIMION CREŢU: Eficientizarea termică a locuinţelor, în dezbatere publică

4 martie 2012 10:341 comment

În plină iarnă locuitorii judeţului Alba, şi nu numai, au tremurat fie de frig, fie cu gândul la facturile pe care le vor avea de plătit, fie şi de una şi de alta. În acest moment, românii plătesc pentru încălzirea locuinţelor cu 50% mai mult decât media din Uniunea Europeană şi obţin cu aproximativ 50% mai puţin confort termic. Adevărul este că am ajuns să plătim tot mai mult, ca să trăim tot mai prost.
În ultimii ani, cheltuielile făcute de populaţie pentru energia termică au fost în medie de peste 1200 lei/locuinţă. Începând cu august 2011 subvenţiile de la bugetul central pentru preţul gigacaloriei au dispărut, iar diferenţele pot fi, eventual, suportate de la bugetele locale. În acelaşi timp veniturile populaţiei au scăzut comparativ cu 2007, rezultând o dublare a ponderii cu cheltuielile pentru încălzirea locuinţelor din veniturile gospodăriilor, chiar dacă este vorba de centralele termice proprii, sau alte soluţii individuale.
Românii se încălzesc azi folosind surse de energie diverse, în formule tehnice diverse. Dar există un numitor comun, există o soluţie care aduce beneficii oricărui cetăţean, indiferent dacă se încălzeşte cu lemne, cu gaz sau cu păcură, indiferent dacă mai aparţine de sistemul de termoficare sau are centrală proprie. Este vorba despre izolarea termică a clădirilor. Majoritatea covârşitoare a locuinţelor din judeţul nostru nu au aşa ceva, ceea ce amplifică inacceptabil pierderile şi preţul plătit de consumator.
PNL Alba a constatat că programele pentru izolarea termică a locuinţelor nu au dat până acum niciun rezultat. Ele nu au fost coordonate şi asumate la nivel politic şi guvernamental de actuala Putere, ceea ce nu le asigură nici continuitatea şi nici o aplicare cât de cât uniformă în plan teritorial. Mai mult, prin Planul Naţional de Reforme 2010-2013 actualii guvernanţi şi-au propus doar creşterea cu până la 10% a eficienţei energetice până în anul 2020, în timp ce strategiile europene prevăd un minim de 20%.
Rezultatele obţinute până acum şi ritmul general al programelor nu lasă loc de proiecţii optimiste. Reabilitarea termică în actualele condiţii nu poate fi terminată într-o perioadă previzibilă şi utilă, cetăţenii având foarte mult de pierdut. Mediul urban este beneficiarul aproape exclusiv al acestor programe, blocurile fiind beneficiarele exclusive ale programelor. Cel puţin în Alba Iulia, investiţiile s-au concentrat aproape exclusiv pe blocurile cu multe etaje.
Soluţia pe care o propunem noi, la nivelul PNL Alba, se bazează pe faptul că, dacă toţi cetăţenii plătesc taxe şi impozite, toţi au dreptul să beneficieze de programe naţionale privind izolarea termică. Prea mulţi ani atenţia administraţiilor a fost îndreptată doar spre blocurile mari, din interese electorale. Aproape 55% dintre locuinţele românilor sunt vechi, se află în clădiri construite între 1944 şi 1970. Două treimi din aceste clădiri se află în mediul rural. Toate au nevoie de reabilitare termică. Iată de ce propunem crearea unui program naţional de reabilitare termică a locuinţelor din România, asumat de Guvern, şi care să includă toate clădirile de locuit, din toate localităţile, indiferent de mărime; precum şi creşele, grădiniţele, şcolile, spaţiile publice şi aşezămintele sociale. Noul program trebuie să impună la nivel naţional o structură de finanţare unitară şi flexibilă, din care 60% va fi asigurat din fonduri centrale. Cel puţin jumătate din această finanţare poate fi obţinută din fonduri europene, restul ar urma să fie alocat din resurse proprii. Maximum 10% din finanţare urmează să fie asigurată de proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice. Acolo unde este posibil, autorităţile locale pot aloca 40% din finanţare, în aşa fel încât să se asigure gratuitatea izolării termice pentru proprietari sau anumite categorii de proprietari. Noi propunem ca acest program să aibă o etapizare clară şi un termen explicit de finalizare, de maxim zece ani.
Beneficiile acestui program sunt multiple. El va oferi în primul rând soluţii pentru cele două probleme mari: reducerea consumului energetic la nivel naţional şi reducerea cheltuielilor cu energia la nivelul fiecărui buget de familie. În acelaşi timp, programul va fi şi o pârghie de relansare economică, prin investiţii utile în infrastructura urbană. El va asigura peste 1000 locuri de muncă la nivelul judeţului nostru, pe o perioadă de circa 5-10 ani, prin generarea de comenzi pentru societăţi comerciale din domenii diverse şi, în consecinţă, stabilizarea altor locuri de muncă ameninţate în prezent.
Programul pentru eficientizarea termică a locuinţelor este parte integrantă din Strategia pe care USL Alba o elaborează pentru dezvoltarea judeţului Alba în perioada 2012-2016 şi va fi integrat în strategia naţională a Uniunii Social Liberale. Acest program este o parte din proiectul general menit să asigure dezvoltarea durabilă a României şi este în pregătit şi în alte judeţe din ţară. Astfel, cheltuielile angajate cu acest proiect vor sprijini relansarea economică. În acelaşi timp, ele vor fi recuperate rapid, la scară socială, dar şi în bugetele de familie, prin reducerea facturilor la energie, iar inclusiv cetăţenii judeţului Alba vor avea condiţii mai bune de trai.

Simion Creţu
Vicepreşedinte PNL Alba

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com