Sistem interactiv de pregătire practică pentru studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918”

24 octombrie 2012 13:250 comments

În ultimii ani, atenţi la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor şi interesaţi de evoluţia lor profesională, dascălii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia acordă o importanţă crescută şi constantă completării pregătirii teoretice a studenţilor şi masteranzilor cu activităţi de instruire practică tot mai diversificate. Universitatea colaborează cu întreprinderi, firme şi instituţii din domeniul economic, administrativ şi al educaţiei, parteneriatele realizate fiind de natură să apropie viitorii absolvenţi de realităţile concrete de pe piaţa muncii. În acelaşi context, au fost demarate şi se află în derulare şi ample proiecte de modernizare a dotărilor din laboratoare şi de facilitare a accesului studenţilor la metode moderne de instruire, prin crearea de oportunităţi de valorificare şi perfecţionare a cunoştinţelor acumulate în sălile de curs.
În această toamnă, un astfel de proiect câştigat prin competiţie îşi culege primele roade şi oferă tinerilor din universitatea albaiuliană noi oportunităţi de instruire practică. Demarat la începutul anului 2012, proiectul „Firma virtuală – Sistem interactiv de învăţare pentru creşterea gradului de ocupare şi adaptare a studenţilor pe piaţa muncii”.
Până în această toamnă s-au derulat câteva activităţi importante, în conformitate cu graficul propus de echipa de implementare. Astfel, a fost selectat grupul-ţintă al proiectului pentru primul an de derulare, reprezentat de 60 de studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, selectaţi din ciclurile de licenţă şi de masterat, de la specializările Administrarea Afacerilor, Marketing, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe-Bănci, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. Cei 60 de studenţi şi masteranzi vor beneficia de 40 de ore de consiliere profesională şi activităţi practice, pregătirea lor organizându-se pe 5 serii a câte 12 studenţi/serie. Cursurile sunt programate începând cu data de 15 noiembrie 2012. Şi în cel de-al doilea an de implementare a proiectului o altă serie de 60 de studenţi vor beneficia de acest program de pregătire practică.

Iulian Brok

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com