Sprijin german pentru sistemul educaţional din Regiunea Centru

25 martie 2012 14:530 comments

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a primit vizita unei delegaţii a Landului Brandenburg din Germania, partener tradiţional al Regiunii Centru. La întâlnire au participat Andreas Kotzorek, reprezentând Camera de Comerţ şi Industrie din Cottbus, reprezentanta Landului Brandenburg în Regiunea Centru, dr. Birgit Schliewenz şi Simion Creţu, director general ADR Centru. Reuniunea a urmărit concretizarea posibilităţilor de cooperare bilaterală în special în domeniul educaţional, prin acreditări şi schimburi de elevi, studenţi şi cadre didactice între cele două regiuni europene.
Vizita delegaţiei germane a fost organizată de către Reprezentanţa Landului Brandenburg în Regiunea Centru, cu sprijinul ADR Centru. În cadrul acestei vizite de trei zile, Andreas Kotzorek, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Cottbus, a avut întâlniri de lucru cu reprezentanţii mediului universitar şi al formării profesionale a tinerilor, atât la nivelul Inspectoratului şcolar Judeţean Alba, cât şi al Universităţii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Vizita s-a finalizat cu o şedinţă de lucru la sediul ADR Centru cu Simion Creţu, director general ADR Centru.
Tema principală a discuţiilor a vizat concretizarea unor acţiuni bilaterale în domeniul educaţional, legate de sectorul energiilor regenerabile. Astfel, Kotzorek a menţionat faptul că la Universitatea albaiuliană a discutat despre posibilităţile de colaborare ale acestei instituţii de învăţământ superior cu Universitatea din Cottbus, Landul Brandenburg – Germania. Această colaborare în domeniul educaţional va urmări acreditarea unor noi specializări tehnice la universitatea albaiuliană, dar şi în alte centre universitare din Regiunea Centru, în domeniul producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile. Se vizează inclusiv crearea unor studii de masterat pe profil tehnic, cu aportul experţilor germani, la Universitatea din Alba Iulia. Deoarece germanii pun mare accent pe pregătirea profesională, activităţile vor începe cu schimburi de elevi, studenţi şi cadre didactice, între unităţi şcolare din Regiunea Centru şi landul german, dar şi între universităţile româneşti interesate şi Universitatea din Cottbus. Sectorul energiilor regenerabile implică şi o formare profesională a unor lucrători în domeniu, de aceea partea germană pune mare accent atât pe pregătirea iniţială a elevilor, cât şi pe formarea adulţilor, prin cursuri alternative. Încă din această toamnă este posibilă efectuării practicii de specializare a unor ucenici şi studenţi, la instituţii de învăţământ şi agenţi economici din Germania.
Referindu-se la stadiul în care această problematică este dezvoltată în Regiunea Centru, Simion Creţu a subliniat interesul ADR Centru, dar şi al autorităţilor administraţiei publice locale, de a pregăti proiecte cu finanţare europeană care să atragă investiţii semnificative în sectorul românesc al energiilor regenerabile. Conform Strategiei Europa 2020, două dintre priorităţile către care se vor aloca fonduri sunt dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; dar şi promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive. În plus, regiunea noastră a implementat două importante proiecte regionale cu sprijinul partenerilor germani din Landul Brandenburg, care au legătură cu pregătirea tinerilor în domeniul producerii şi utilizării resurselor de energie regenerabilă. Primul dintre aceste proiecte, ”RenERg EuReg” finanţat de către Comisia Europeană pentru întărirea capacităţii regiunilor Centru şi Brandenburg şi a actorilor regionali din domeniul energetic, de a planifica şi utiliza resursele regenerabile locale şi regionale ca o soluţie a dezvoltării economice durabile, s-a finalizat în anul 2010 prin realizarea unei analize a potenţialului surselor regenerabile de energie în regiunea noastră şi a Strategiei Regiunii Centru privind utilizarea surselor regenerabile de energie. Cel de-al doilea proiect, „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Centru”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a fost coordonat de Universitatea ”1 Decembrie 1918”, în parteneriat cu ADR Centru şi cu instituţii de formare profesională din Germania şi Franţa. Acest proiect a dus la îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a membrilor CR şi la realizarea unui Regulament de organizare şi funcţionare al acestui organism. Practic acest proiect a pus bazele strategiei de acţiune la nivel regional în domeniul formării profesionale şi a definirii programelor de studiu în domeniul învăţământului profesional şi tehnic. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com