Vârstnicii pot beneficia de dispozitive medicale gratuite

23 septembrie 2012 15:590 comments

Posibilitatea obţinerii gratuite a unor dispozitive medicale a fost tema discuţiilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, în cadrul şedinţei din 20 septembrie, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.
Orice asigurat poate beneficia de un dispozitiv medical, acordat cu titlu gratuit, cu condiţia depunerii la CAS Alba a unei cereri însoţită de o recomandare din partea unui medic specialist, care are contract cu CAS, de audiograma tonală liminară, audiograma vocală pentru protezarea auditivă sau de biometrie pentru cea vizuală (implant cu lentile intraoculare), eliberate de furnizori autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi la rândul lor în relaţie contractuală cu CAS, de o copie după actul de identitate (certificat de naştere, buletin sau carte de identitate, după caz) şi de actul doveditor al calităţii de asigurat (adeverinţă de salariat sau de asigurat, cupon de pensie). Cererea şi documentele necesare obţinerii unui astfel de dispozitiv se pot depune de către asigurat sau de unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită legal în acest sens ori de către reprezentantul legal al asiguratului.
Pot fi obţinute de către orice asigurat, cu titlu gratuit, dispozitive de protezare în domeniul O.R.L., cele pentru incontinenţă urinară, proteze şi orteze pentru membrul inferior sau cel superior, dispozitive de mers, pentru coloana vertebrală, încălţăminte ortopedică, lentile intraoculare sau aparat pentru administrarea continuă cu oxigen, acesta din urmă acordându-se sub forma închirierii.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com