Votează Speromax în Ţara Lui Andrei

27 iunie 2013 08:080 comments

DSCN7176Proiectul (RE) Integrarea Pacienţilor cu SM în Viaţa Comunităţii este destinat sprijinirii persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă, din judeţul Alba, în privinţa păstrării şi redobândirii independenţei fizice. Componentele secundare ale proiectului sunt creşterea capacităţii specialiştilor şi voluntarilor Asociaţiei SM Speromax Alba de a oferii servicii de calitate şi creşterea nivelului de conştientizare a comunităţii cu privire la scleroza multiplă şi diagnosticarea ei precoce.
Poiectul (RE) Integrarea Pacienţilor cu SM în Viaţa Comunităţii atinge componentele educaţie, întărirea capacităţii organizaţionale şi conştientizarea opiniei publice.
“Rolul meu în cadrul acestui proiect va fi să coordonez echipa proiectului pentru a ne atinge obiectivele proiectului. În calitatea mea de preşedinte SPEROMAX ALBA consider că am toate părghiile în cadrul asociaţiei pentru a monitoriza buna desfăşurare a lucrurilor”, a declarat Dragoş Zaharia.
Pentru a susţine acest proiect intră pe http://www.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiect-reintegrarea-pacientilor-cu-sm-in-viata-comunitatii-id-371-cmsid-65 şi votează.
Activităţile menţionate în proiect sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a asociaţiei şi reprezintă capitole prioritare în ceea ce priveşte atragerea de fonduri. Proiectul are o susţinere importantă în rândul partenerilor noştrii şi reprezintă un pas important în vederea îmbunătăţirii serviciilor existente şi oferirea de servicii noi către beneficiarii noştrii.
În vederea sustenabilităţii şi continuităţii proiectului este cuprinsă o activitate generatoare de venit şi se poartă în prezent discuţii cu posibili donori şi parteneri care să faciliteze acest fapt. În vederea sustenabilităţii proiectului se vor fructifica parteneriatele actuale cu:
1. Spitalul Judeţean Alba
2. Direcţia de Sănătate Publică Alba
3. Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia
Proiectul se încadrează în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi scurt a Asociaţiei SM Speromax Alba şi vizează, cumulativ, trei dintre direcţiile principale de dezvoltare:
• Dezvoltarea serviciilor, acreditate, de asistenta sociale – Centru de Consiliere şi Vizite la domiciliul pacienţilor nedeplasabili.
• Creşterea capacităţii de lucru a voluntarilor şi specialiştilor SM Speromax.
• Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor diagnosticate cu SM a persoanelor cu handicap.

Obiective

1. Creşterea nivelului de instruire a voluntarilor SM SPEROMAX în ceea ce priveşte lucrul cu persoane cu dizabilităţi în primele 3 luni de proiect.
2. Creearea unui atelier de terapie ocupaţională destinat membrilor Asociaţiei SM SPEROMAX în primele 5 luni de proiect.
3. Creerea departamentului “Activităţi generatoare de venit” pe baza atelierului de terapie ocupaţională în primelle 8 luni de proiect.
4. Creşterea cu 10% a nivelului de informare a liceenilor din judeţul Alba cu privire la problematica persoanelor diagnosticate cu SM pe parcursul proiectului.
5. Organizarea de vizite la docmiciliul pacienţilor nedeplasabili în lunile 3, 6 şi 9 de proiect.
6. Creşterea nivelului de informare din judeţul Alba cu privire la problematica persoanelor cu dizabilităţi pe tot parcursul proiectului.
Beneficiari direcţi 80 membrii – persoane diagnosticate cu SM, 40 voluntari ai asociaţiei.
Beneficiari indirecţi 1000 elevi de liceu din Alba Iulia şi 200 de studenţi din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Sumă totală necesară: 4960

Surse alternative de finanţare

Resursele actuale ale asociaţiei permit realizarea independentă, dar mult diminuată ca importanţă, eficientă şi ca număr de beneficiari, a unora dintre activităţile menţionate: vizite la domiciliu, atelier de terapie ocupaţională, conştientizarea opiniei publice, etc. Finanţarea acestui proiect fiind deosebit de importantă pentru desfăşurarea eficientă a acestor activităţi.
În omentul de faţă avem identificat un donator – persoană fizică – ce este dispus să acorde ca donaţie 100 euro pentru acoperirea eventualelor cheltuieli neprevăzute din proiect şi să facă donaţii anuale pentru activitatea „Atelier de terapie ocupaţională”. Susţinerea arătată de către partenerul nostru din acest proiect – Consiliul Judeţean Alba – atât pentru implementarea activităţilor cât şi pentru componentă de sustenabilitate pe termen lung vine ca un garant al bunei desfăşurări a acestui proiect.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com