Astăzi: Ședință de Consiliu Local Alba Iulia. VEZI cele 34 de subiecte care urmează a fi dezbătute!

29 ianuarie 2013 10:451 comment

Consilierii locali din Alba se întâlnesc în ședință locală azi, 29 februarie, la ora 13:00 pentru a dezbate 34 de “probleme” aflate pe ordinea de zi. Vă prezentăm lista subiectelor care urmează a fi discutate.

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al municipiului Alba Iulia.

2. Aprobarea propunerii consiliului local privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, pentru anul 2012, ale secretarului municipiului Alba Iulia.

3. Participarea, în calitate de partener, a municipiului Alba Iulia la implementarea proiectului servicii sociale pe două roţi, depus spre finanţare de către Fundaţia APEM Alba în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, fondul tematic pentru participarea societăţii civile, schema de granturi pentru ONG-uri, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

4. Participarea, în calitate de partener, a municipiului Alba Iulia la implementarea proiectului „Let’s Become Human Rights Defenders!” – LetsDef (Să devenim apărători ai drepurilor omului!), depus spre finanţare de către Fundaţia PAEM Alba în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, fondul tematic pentru parteneriate şi experţi, schema de grant pentru parteneriate, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

5. Participarea municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Antreprenoriat feminin pe două roţi!” depus spre finanţare de către Fundaţia PAEM Alba în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, fondul tematic pentru participarea societăţii civile, schema de granturi pentru ONG-uri, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

6. Asocierea municipiului Alba Iulia cu organizaţia „Europa noastră”, în calitate de membru asociat in scopul conservării şi valorificării patrimoniului cultural local.

7. Aderarea municipiului Alba Iulia la Asociaţia europeană a reţelei destinaţiilor europene de excelenţă – Eden Network, cu scopul promovării şi valorificării patrimoniului cultural local.

8. Participarea municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Intercultural Dialog through the Culturalisation of Our Ethnic Heritage” – InterEthnos (Dialog intercultural prin intermediul culturalizării patrimoniului nostru etnic), depus spre finanţare de către Primăria municipiului Alba Iulia în cadrul Programului European Instrument for Democracy and Human Rights – EuropeAid, lot 1 – Encourage Cultural Expressions which Promote Diversity, Intercultural Dialogue and Human and Cultural Rights, in the Context of Reconciliation, Conflict Resolution and Democratisation, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

9. Participarea municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Roma National Theatre in Alba Iulia as Vector for Reconciliation” – RomanRom (Teatrul naţional rom în Alba Iulia – vector pentru reconciliere), depus spre finanţare de către Fundaţia PAEM Alba în cadrul programului European Instrument for Democracy and Human Rights – EuropeAid, lot 1 – Encourage Cultural Expressions which Promote Diversity, Intercultural Dialogue and Human and Cultural Rights, in the Context of Reconciliation, Conflict Resolution and Democratisation, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

10. Participarea municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Protecting and Enhancing the Trinity Raveline of Alba Carolina Vauban Citadel” – Proheritage – depus spre finanţare de către Primăria municipiului Alba Iulia în cadrul programului de finanţare al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2013 Competition, în situaţia în care va fi aprobat de către finanţator.

11. Asigurarea sustenabilităţii proiectului – „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative, a următoarelor instituţii publice din municipiul Alba Iulia: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia”.

12. Aprobarea cotizaţiei municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Apa Alba”.

13. Completarea art.13.1.6 din Hotărârea nr. 304/2012 a Consiliului Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, precum şi amenzile aplicabile în anul 2013.

14. Asocierea în parteneriat cu Asociaţia „Agora” Alba Iulia pentru susţinerea financiară a proiectului „Servicii de integrare socio-profesională – Atelier Insert Decor”.

15. Stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013.

16. Asocierea în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Andrei Bărăbanţ” pentru susţinerea financiară a Aşezământului „Sf. Andrei” pentru persoane vârstnice

17. Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului local pentru persoane cu handicap prevăzute la art. 23(2) din Legea nr. 448/2006.

18. Aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2013.

19. Asocierea dintre municipiul Alba Iulia prin Serviciul Public de Asistenţă Socială cu organizaţia „Caritas” Alba Iulia şi încheierea contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru susţinerea financiară a serviciului de îngrijire la domiciliu.

20. Prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Alba Iulia.

21. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificarea reglementărilor aprobate cu HCL 108/2008 la strada Scărişoara, tronsonul dintre strada Vlădeasa şi strada Buziaş, Alba Iulia-Miceşti, str. Scărişoara, solicitant Călin Virgil”,

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere spaţiu comercial, Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.14, bl. b2, ap.2, solicitant Podaru Ioan”

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială – a două pe parcelă, Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 54, solicitant Moldovan Teodor Vasile”, conform planului de situaţie anexat

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificarea reglementărilor aprobate cu HCL 353/2007 pentru aliniamentul construcţiilor, Alba Iulia, strada Revolutiei 1989, solicitant Avram Aurelia”

22. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Bucureşti, nr. 30

23. Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Gladiolelor, Bl. V6, scara A.

24. Modificarea Hotărârii nr. 250/2012 a Consiliului Local privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Oborului, FN, înscris în CF nr. 87564 Alba Iulia

25. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Pop, FN.

26. Încheierea unei convenţii de constituire a dreptului de uz şi a dreptului de servitute asupra unor imobile (terenuri).

27. Încheierera unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 32089/2012 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi SC Gami Clean SRL

28. Parcelarea, unificarea şi înscrierea pe municipiu a unor terenuri – Grădiniţa nr. 10

29. Parcelarea, unificarea şi înscrierea pe municipiu a unor terenuri pentru sala de sport – Şcoala nr. 7

30. Transmiterea către CNISA a unui teren (în incinta Şcolii „Avram Iancu”) în suprafaţă de 900 mp, în folosinţă gratuită pe durata construirii unei săli de sport

31. Însuşirea documentaţiei de parcelare pentru apartament, Bl. M11, str. 1 Decembrie 1918.

32. Atribuirea în proprietate terenul aferent apartamentelor în cotă indiviză deţinut din construcţii

33. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 9257/176/2011 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

34. Expertiza tehnică efectuată în dosar nr. 7316/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.

Revenim cu detalii!

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com